(1)
Öktem, N. Osmanlı Uleması Ve Türkiye Cumhuriyeti: Değişimin Failleri Ve Geleneğin Muhafızları. Bilgi Dünyası 2020, 21, 421-425.