(1)
Ifijeh, G. Kütüphanecilik Ve Enformasyon Biliminde Sahte Yayıncılığın Ortaya Çıkışı: Nijerya’daki Akademik Kütüphaneciler İçin Bilimsel Araştırma İle İlgili Önemli Konular Ve Olası Sonuçlar. Bilgi Dünyası 2017, 18, 149-161.