(1)
Bahadır, H. Yazma Eserlerin Bibliyografik Denetimi. Bilgi Dünyası 2020, 21, 433-437.