(1)
Koçak, Ömer; Çakmak, N. Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerileri: Kesitsel Tarama Araştırması. Bilgi Dünyası 2021, 22, 161-196.