(1)
Kılıçbeyli, E. H. Sovyetler Birliği’nde Lenin’in Kişilik Kültü: ‘Kitap Okuma’ Ve ‘Bilgi Edinimi’ Üzerine Kavramsal Analizi. Bilgi Dünyası 2021, 22, 289-327.