(1)
Akbaş, M.; Fenerci, T. Üniversite Kütüphanelerinde Sosyal Medya Politikaları. Bilgi Dünyası 2016, 17, 201-231.