(1)
Sağlam, M.; Çetintaş, H. B. Süper Akıllı Toplumlarda Bilgi Hizmetleri. Bilgi Dünyası 2022, 23, 81-106.