(1)
Karaboğa, T.; Şehitoğlu, Y.; Karaboğa, H. A. Bilgi Yönetiminde Büyük Verinin Evrimi: Bibliyometrik Bir Analiz. Bilgi Dünyası 2022, 23, 49-79.