(1)
Al, U.; Tonta, Y. Araştırma Değerlendirme Ve Teşvik Sistemlerinin Akademisyenlerin Rant Kollama Davranışları Üzerindeki Etkileri: Bir Keşfedici Örnek Olay Araştırması. Bilgi Dünyası 2022, 23, 23-47.