(1)
Azazi, H. Halk Kütüphanelerinin Ekonomik Gelişmeye Katkısı: Türkiye’de TR2 Ve TRC Bölgeleri İçin Panel Veri Analizi. Bilgi Dünyası 2022, 23, 107-124.