(1)
Özkan, M. Millî Eğitim Şûra Kararlarında Okul Kütüphaneleri: Bir Doküman Analizi Çalışması. Bilgi Dünyası 2022, 23, 173-198.