(1)
Rukancı, F.; Anameriç, H.; Yalçın, Y. Türkiye’de Özel Arşivler. Bilgi Dünyası 2016, 17, 22-38.