(1)
Cinel, İpek; Özdemir Şahin, L. Açık Eğitim Kaynaklarına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi: Bilgi Ve Belge Yönetimi Örneği. Bilgi Dünyası 2023, 24, 1-24.