(1)
Gültekin, V. Kataloglama Ve Sınıflamaya Giriş. Bilgi Dünyası 2022, 23, 205-209.