(1)
Özdamlı, F.; Sultan, S.; Karanfiller, T. Kütüphanelerde Proje Yönetiminin Etkinliği: Sistematik Bir İnceleme. Bilgi Dünyası 2023, 24, 25-44.