(1)
Köksal, M. S.; Al, U. Akran Makale Atıf Etkisi: Türkiye Adresli Bilgibilim Makaleleri Üzerine Bir Deneme. Bilgi Dünyası 2023, 24, 140-164.