(1)
Tufanyazıcı, E.; Bilek, F. Myongji Üniversitesi Kütüphanesi Deneyimi: ERASMUS+ Personel Değişim Programının Üniversite Kütüphanecilerinin Mesleki Gelişimine Etkisi. Bilgi Dünyası 2023, 24, 199-211.