(1)
Tarakçı, N. A.; Alaca, E. 2024 QS Dünya Üniversite Sıralamalarında Türkiye’den İlk 1.000’e Giren Üniversitelere İlişkin Bir Değerlendirme. Bilgi Dünyası 2024, 25, 53-84.