(1)
Demir, G.; Keseroğlu, H. S. Türkiye’de Üniversite Kütüphaneleri: Geçmişten Günümüze - Kapsamlı Bir Analiz. Bilgi Dünyası 2024, 25, 85-117.