(1)
Yüksel, G.; Çakmak, T. Kurumsal Bilgi Sistemleri Bağlamında Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Uygulamalarının Yapılandırılma Süreci: Bir Savunma Sanayii Kuruluşunun Analizi. Bilgi Dünyası 2024, 25, 150-177.