(1)
Turan, M.; Külcü, Özgür. Türkiye’de Hukuksal Koşullar Çerçevesinde Elektronik Belge Ve Finansal Bilgi Yönetimi Politikalarının Değerlendirilmesi: Türkiye Kalkınma Bankası Örneği. Bilgi Dünyası 2015, 16, 161-179.