(1)
Yılmaz, Y.; Üstündağ, M. T. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmetinin Kamu Kuruluşlarına Ait Elektronik Belge Yönetimi Sistemlerinde Kullanılması. Bilgi Dünyası 2015, 16, 204-221.