(1)
Akbulut, M. Geleneksel Metrikler Ile Altmetri Metrikleri Arasındaki İlişkiler: PLoS Analizi Örneği. Bilgi Dünyası 2015, 16, 275-285.