(1)
Sağlık, Özhan. Bilgi Çağında Arşivsel Bilgi Analizi: Bilgi-İktidar-İdeoloji-Devlet. Bilgi Dünyası 2015, 16.