(1)
Özel, N. Bilginin Düzenlenmesine Yönelik Yeni Bir Standart: Resource Description and Access (RDA). Bilgi Dünyası 2015, 16, 23-44.