(1)
Eroğlu, Şahika; Yılmaz, B. Akademisyenlerin Türkiye’de Internet Sansürüne Yönelik Yaklaşımları: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Örneği. Bilgi Dünyası 2015, 16, 75-104.