(1)
Öztemiz, S. Nitel Araştırmalarda Yazılım Kullanımı: Adım Adım Rehber. Bilgi Dünyası 2019, 20, 265-269.