(1)
Turan, M. Bulut Bilişim Ve Mali Etkileri: Bulutta Vergi. Bilgi Dünyası 2014, 15, 296-326.