(1)
Eroğlu, Şahika; Külcü, Özgür. TS 13298 Çerçevesinde Kurumsal Bilgi Sistemleri Ve Elektronik Belge Yönetimi Standartlarının Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği. Bilgi Dünyası 2014, 15, 327-352.