Anameriç, H. (2014). Gazete ve Dergi Kupürlerinin Arşivlenmesi. Bilgi Dünyası, 15(1), 76-90. https://doi.org/10.15612/BD.2014.417