Umut, G., & Külcü, Özgür. (2014). Elektronik Belge Yönetimi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunların Analizi ve Çözüm Önerileri: Kalkınma Bakanlığı Örneği. Bilgi Dünyası, 15(1), 102-124. https://doi.org/10.15612/BD.2014.418