Rukancı, F. (2014). 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı’da Tıp Kütüphaneciliği’ne Dair Arşiv Belgelerinden Örnekler. Bilgi Dünyası, 15(1), 189-201. https://doi.org/10.15612/BD.2014.413