Eroğlu, Şahika, & Külcü, Özgür. (2013). e-Devlet Kapsamında Kurumsal Bilgi Sistemlerinin Değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı Örneği. Bilgi Dünyası, 14(2), 329-357. https://doi.org/10.15612/BD.2013.125