Çakmak, N., & Baysen, E. (2013). Kavram Haritalarının Bilgi Arama Süreçlerinde Kullanılması. Bilgi Dünyası, 14(2), 358-372. https://doi.org/10.15612/BD.2013.126