Köse Uysal, E., & Özenç Uçak, N. (2013). Tıp Akademisyenlerinin Kanıta Dayalı Bilgi Gereksinimleri ve Bilgi Arama Davranışları. Bilgi Dünyası, 14(1), 37-61. https://doi.org/10.15612/BD.2013.134