Öztemiz, S., & Yılmaz, B. (2013). Bilgi Merkezlerinde Bilgi Güvenliği Farkındalığı: Ankara’daki Üniversite Kütüphaneleri Örneğ. Bilgi Dünyası, 14(1), 87-100. https://doi.org/10.15612/BD.2013.136