Şenyurt, Özlem, & Önal, H. İnci. (2019). Türk Millî Eğitim Sisteminde Bilgi Okuryazarlığı: Politikalar, Öğretim Programları, Öğretmenler ve Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 20(1), 25-63. https://doi.org/10.15612/BD.2019.730