Henkoğlu, T., & Özenç Uçak, N. (2012). Elektronik Bilgi Güvenliğinin Sağlanması ile İlgili Hukuki ve Etik Sorumluluklar. Bilgi Dünyası, 13(2), 377-396. https://doi.org/10.15612/BD.2012.147