Çakmak, T., & Yılmaz, B. (2012). Türkiye’de Kültürel Bellek Kurumlarındaki Dijitalleştirme Çalışmalarının Düşünce Özgürlüğü Bağlamında Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 13(2), 418-436. https://doi.org/10.15612/BD.2012.149