Yap, J. M. (2012). Kütüphane 2.0 Ortamında Tıp ve Sağlık Kütüphanecilerinin Teknik Yeterlilikleri / Yetkinlikleri. Bilgi Dünyası, 13(2), 507-528. https://doi.org/10.15612/BD.2012.154