Efe, A. (2019). Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Örneği. Bilgi Dünyası, 20(1), 85-87. https://doi.org/10.15612/BD.2019.733