Şerefoğlu Henkoğlu, H., & Demirkol, D. (2018). Web Sitesi Kullanılabilirliğinin Ölçülmesi: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphanesi Web Sitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 19(2), 113-143. https://doi.org/10.15612/BD.2018.665