Özel, N., & Çakmak, T. (2011). Çevrimiçi Kütüphane Kataloglarına Yönelik Kullanıcı Beklentileri: Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Örneği. Bilgi Dünyası, 12(1), 30-45. https://doi.org/10.15612/BD.2011.220