Özbal, G. (2011). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara,Türkiye, Bildiriler. Bilgi Dünyası, 12(1), 171-172. Geliş tarihi gönderen https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/230