Kahraman, T., & Özcan Kahraman, B. (2018). Makalelerin Atıf Sayılarıyla İlişkili Etkenler: Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi Örneği. Bilgi Dünyası, 19(2), 167-181. https://doi.org/10.15612/BD.2018.692