Taşkın, Z., & Çakmak, T. (2010). Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi’nin Bibliyometrik Profili. Bilgi Dünyası, 11(2), 332-348. Geliş tarihi gönderen https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/240