Taşkın, Z., & Çakmak, T. (2010). Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi’nin Bibliyometrik Profili. Bilgi Dünyası, 11(2), 332-348. https://doi.org/10.15612/BD.2010.240