Al, U., & Soydal, İrem. (2010). Bilgibilim Alanında Kendine Atıf Üzerine Bir Çalışma. Bilgi Dünyası, 11(2), 349-364. https://doi.org/10.15612/BD.2010.241