Rukancı, F., & Koç, H. (2010). Arşivcilikte Genel Tasnif Sistemi ve Bileşenleri. Bilgi Dünyası, 11(1), 1-21. https://doi.org/10.15612/BD.2010.254