Yılmaz, B., Korkut, Şelale, & Köse, E. (2010). Ankara’daki Üniversite ve Halk Kütüphanelerinde Çalışan Kütüphanecilerin İş Doyumları Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 11(1), 49-80. https://doi.org/10.15612/BD.2010.256