Baysen, F., Çakmak, N., & Özsavaş Akçay, A. (2018). Mimarlık Öğrencilerinin İntihale Karşı Tutumları. Bilgi Dünyası, 19(2), 231-253. https://doi.org/10.15612/BD.2018.719